Szanowni Państwo,

Zbliża się I etap szkolny Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. Zgodnie z regulaminem Konkursu, I etap przeprowadzany jest on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi, które również zostały przekazane Państwu mailowo.

 

W wybranym przez Państwa terminie w Internetowym Systemie Konkursowym zostaną udostępnione Państwa placówce zadania konkursowe (zestawy pytań testowych losowany automatycznie przez system dla każdego ucznia).

Dostęp do zadań konkursowych dla uczniów jest możliwy wyłącznie on-line za pośrednictwem strony Konkursu. W celu wypełnienia testu, poszczególni uczniowie muszą się zalogować za pośrednictwem przycisku „LOGOWANIE DLA UCZNIÓW” na stronie Konkursu https://konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna.

Do logowania każdy uczeń używa danych nadanych przez Internetowy System Konkursowy, przekazanych szkolnym koordynatorom za pośrednictwem platformy. Przypominamy, że dane do logowania są nadawane każdemu uczniowi indywidualnie i nie mogą być udostępniane osobom postronnym.

WAŻNE! Pytania konkursowe udostępnione zostaną wyłącznie w terminie wybranym przez Państwa placówkę. W ramach wybranej godziny, uczniowie mają 45 minut na rozwiązanie testu.

Rozpoczęcie konkursu z opóźnieniem skutkować będzie ograniczeniem czasu, który uczniowie będą mieli do dyspozycji na wypełnienie testu.

Po upływie czasu, nastąpi automatyczne zakończenie postępowania konkursowego, a Internetowy System Konkursowy wstrzyma możliwość dostępu dla uczniów i koordynatorów.

I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie – szkolnym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.

Zadania, które będą rozwiązywać uczestnicy Konkursu, są dwojakiego rodzaju:
  •   w zestawie jest 20 zadań, w których uczestnicy wybierają jedną z proponowanych odpowiedzi (każde zadanie za 1 pkt),
  •   oraz jest 20 zadań, w których uczestnicy decydują o prawdziwości lub fałszu zdań (każde zadanie za 1 pkt).

Łącznie za udzielenie poprawnych odpowiedzi, uczestnik Konkursu może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Podczas trwania I etapu uczniowie mają możliwość przejścia do następnego pytania, pozostawiając poszczególne pytania bez odpowiedzi. Do każdego pytania uczeń może wrócić w dowodnym czasie w trakcie trwania Konkursu. Za brak odpowiedzi bądź udzielenie złej odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt.
System przewiduje możliwość modyfikacji udzielonych wcześniej odpowiedzi.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Konkursu, w celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów, Dyrektor szkoły zgłoszonej do udziału w Konkursie zapewnia nadzór nauczycielski w trakcie przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu.

Jednocześnie informujemy, że wyniki uczniów Państwa szkoły oraz lista laureatów I etapu szkolnego Konkursu zostaną ogłoszona w terminie do dnia 5 kwietnia br. w ramach Internetowego Systemu Konkursowego w zakładce „Moje konto”.

Z poważaniem
- Komisja Konkursowa

Aktualności
Harmonogram
 
Organizatorzy:
Partnerzy:
Patroni:
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij