Strona główna > O konkursie
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II – III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Adresatami Konkursu w roku szkolnym 2017/2018 są szkoły podstawowe i gimnazjalne zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu są przeprowadzane w formie elektronicznej w ramach niniejszej strony internetowej.

 

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:

1)    pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,
2)    pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

Ponadto, Konkurs ma na celu:

1)    wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,
2)    rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,
3)    kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
4)    propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie placówki oraz uczniów do udziału w Konkursie.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza rejestracji online dostępnego w zakładce >>> MOJE KONTO

Po wypełnieniu formularza rejestracji online system Konkursowy wygeneruje dokument w formie pdf. W celu ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia należy wydrukować formularz i przesłać jego oryginał opatrzony pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej terenowo dla lokalizacji placówki szkolnej.
>>> Pobierz wykaz danych teleadresowych poszczególnych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

PAMIĘTAJ!
  • Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do I etapu Konkursu następuje w wyniku dotrzymania terminu przesłania oryginału formularza zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego).
  • Zgłoszeniu szkoły powinny towarzyszyć zgody rodziców/prawnych opiekunów poszczególnych uczniów na udział w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!
    >>> POBIERZ FORMULARZ ZGODY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
Organizatorzy:
Partnerzy:
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij